Handbok för mödrarådgivningen — Nationell rekommendation

Nationella Expertgruppen För Mödravården; Klemetti, Reija; Hakulinen-Viitanen, Tuovi
Title: Handbok för mödrarådgivningen — Nationell rekommendation
Authors: Nationella Expertgruppen För Mödravården (Author)
Klemetti, Reija (Editor)
Hakulinen-Viitanen, Tuovi (Editor)
Product number: 9789523024892
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 39,00 € (35,45 € vat 0 %)


Publ. product code: OPA0402015
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: THL Opas 40
Edition: 2. Edition, 2017
Publication year: 2015
Language: Swedish
Pages: 363
Product family: PUBLICATION SERIES
- Guide
- Sexual and reproductive health
Library classification: 59 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
National Library's descriptors: äitiysneuvolat, äitiyshuolto, neuvolat, suositukset, raskaus, synnytys
Avsikten med denna handbok är att ge tillförlitlig och evidensbaserad information som stöd för arbetet vid mödrarådgivningarna. Målet är att förbättra tjänsternas kvalitet och minska ojämlikheten. Hälso- och sjukvårdslagen och statsrådets förordning har gett uppdateringen av rekommendationerna en grund i lagstiftningen. Handboken beskriver de principer som styr mödrarådgivningens mål och verksamhet. De rekommendationer som ges i handboken är antingen evidensbaserade eller också bygger de på enighet. Rekommendationerna gäller många olika ämnesområden: - familjeträning - vanliga graviditetsbesvär - hälsoundersökningar - hembesök - problem, sjukdomar och specialsituationer som kräver ytterligare uppföljning - förberedelser inför förlossningen - uppföljning av det nyfödda barnet - depression efter förlossningen - samarbete - tillhandahållandet av mödrarådgivningens tjänster - stöd för föräldraskapet - levnadsvanor och rådgivning I slutet av handboken behandlas det praktiska genomförandet, uppföljningen och utvärderingen. Rekommendationerna är avsedda för hälsovårdare, barnmorskor och läkare vid mödrarådgivningen, experter i kvinnosjukdomar och förlossningar och de aktörer som ansvarar för tillhandahållandet av mödrarådgivningens tjänster. Också utbildare, studerande och familjer har nytta av handboken.