Hur ingriper jag mot våld i nära relationer? — mentalvårds- och missbruksarbetet som exempel

Siukola, Reetta
Title: Hur ingriper jag mot våld i nära relationer? — mentalvårds- och missbruksarbetet som exempel
Authors: Siukola, Reetta (Author)
Product number: 9789523023369
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 10,00 € (9,09 € vat 0 %)

Publ. product code: OPA0372015
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Opas / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 37
Edition: 2015
Publication year: 2015
Language: Swedish
Pages: 103
Product family: PUBLICATION SERIES
- Guide
- Injuries and violence
Publikationer på svenska
BENEFITS AND OFFERS
Finnish library classification: 37 SOSIAALIPOLITIIKKA
YSO - General Finnish ontology: väkivalta, lähisuhdeväkivalta, perheväkivalta, päihdetyö, mielenterveystyö, puheeksiotto, ehkäisevä sosiaalityö, asiakastyö, toimintamallit, terveydenhuoltohenkilöstö, sosiaalityöntekijät
De anställda inom social- och hälsovården möter dagligen kvinnor, män, barn och familjer som utsatts för våld i nära relationer, men även våldsutövare. En del söker hjälp för de fysiska skador som våldet gett upphov till, medan andra söker hjälp för indirekta följder, såsom depression, ångest, sömnlöshet eller missbruk av alkohol och droger. Endast få kan eller vill själva söka hjälp mot våldet. Det är viktigt att kartlägga våldet i nära relationer framför allt inom mental- och missbrukarvården, eftersom undersökningar visat att dess klienter upplevt denna typ av våld oftare än den övriga befolkningen. I denna klientgrupp finns det också ett större antal personer som utövat våld i nära relationer. Att ett offer får hjälp i rätt tid beror ofta på om social- och hälsovårdspersonalen tar upp våldsfrågan eller inte. Denna handbok handlar om att ingripa mot våld i nära relationer vid mötet med varje klient. Handboken innehåller mångsidig information om teman kring våld i nära relationer och konkreta verktyg för det egentliga klientarbetet. I handboken råds personalen att ställa frågor om våld till alla klienter. Exemplen kommer från mental- och missbruksvården, men handboken lämpar sig för all social- och hälsovårdspersonal.