Katkaise väkivalta (5 kpl/nippu) — lähisuhde- ja perheväkivaltarikoksesta epäillyn ohjaaminen esitutkinnasta väkivaltaa katkaisevaan palveluun

Hautamäki, Jari; Hyvärinen, Salla
Title: Katkaise väkivalta (5 kpl/nippu) — lähisuhde- ja perheväkivaltarikoksesta epäillyn ohjaaminen esitutkinnasta väkivaltaa katkaisevaan palveluun
Authors: Hautamäki, Jari (Author)
Hyvärinen, Salla (Author)
Product number: 9789522459237
Product form: Product pack
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 25,00 € (22,73 € vat 0 %)


Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Edition: 2013
Publication year: 2013
Language: Finnish
Pages: 33
Product family: PUBLICATION SERIES
- Directions
- Injuries and violence
Library classification: 37 SOSIAALIPOLITIIKKA
National Library's descriptors: perheväkivalta, lähisuhdeväkivalta, väkivaltarikokset, varhainen puuttuminen, interventio, rikoksentekijät, rikosprosessi, esitutkinta, tukipalvelut, ennaltaehkäisy, väkivaltatyö, yhteistyö, viranomaisyhteistyö, poliisi
Suomessa ei ole lainsäädäntöä, joka velvoittaisi väkivallan tekijää osallistumaan väkivaltaa katkaisevaan palveluun. Vain pieni osa perheessään väkivaltaa käyttävistä henkilöistä hakee apua. Tämän oppaan tavoitteena on kannustaa poliisia ja väkivallan katkaisuohjelmien työntekijöitä yhteistyöhön, jotta väkivallan tekijä saataisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tuen piiriin. Oppaassa kuvataan yhteistyömalli, jossa poliisi ohjaa lähisuhde- ja perheväkivaltarikoksesta epäillyn henkilön väkivaltaa katkaisevaan palveluun esitutkintaan liittyvässä kuulustelussa. Espoossa luotua mallia on kehitetty edelleen osana poikkihallinnollista Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelmaa. Poliisin ja väkivaltaa katkaisevien palvelujen välisen yhteistyön lisäksi oppaassa kuvataan lyhyesti myös väkivaltaa katkaisevan työn sisältö.