Kehitä ja johda iäkkäiden kaatumisten ehkäisyä — Opas toimintakäytäntöjen implementointiin

Pajala, Satu
Title: Kehitä ja johda iäkkäiden kaatumisten ehkäisyä — Opas toimintakäytäntöjen implementointiin
Authors: Pajala, Satu (Author)
Product number: 9789523023000
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 23,00 € (20,91 € vat 0 %)


Publ. product code: KID0252015
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Kide 25
Edition: 2. Edition, 2016
Publication year: 2015
Language: Finnish
Pages: 54
Product family: - Ageing and functional capacity
PUBLICATION SERIES
- KIDE
Library classification: 59 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
National Library's descriptors: kaatuminen, ehkäisy, ikääntyneet, vanhukset, tapaturmat, tapaturmantorjunta, toimintamallit, kehittäminen, näyttöön perustuvat käytännöt
Tehokas kaatumisten ehkäisy on tärkeä osa laadukasta ja potilasturvallista hoitoa ja hoivaa. Näyttöön perustuva kaatumisten ehkäisy kattaa laajan joukon toimia, jotka jakautuvat useiden eri ammattiryhmien kesken. Moniammatillisten kaatumisten ehkäisyn toimintakäytäntöjen luominen edellyttää johdonmukaista kehittämistoimintaa ja sen hyvää johtamista. Tämä opas tarjoaa ohjeita ja työvälineitä kaatumisten ehkäisyn suunnitelmalliseen kehittämistyöhön ja toimintakäytäntöjen vakiinnuttamiseen – kaatumisten ehkäisyn implementointiin. Kaatumisten ehkäisyn onnistumiseksi on tärkeää että sekä esimiehet että henkilöstö sitoutuvat yhdessä kehitettyjen, omaan organisaatioon sovitettujen toimintakäytäntöjen pitkäjänteiseen toteuttamiseen. Opas on tarkoitettu erityisesti kaatumisten ehkäisyn kehittämistyötä suunnitteleville ja toteuttaville sekä iäkkäiden palveluiden johto- ja esimiestehtävissä toimiville. Opas soveltuu kuitenkin kaikille kaatumisten ehkäisyn parissa työskenteleville ammattilaisille. Opas täydentää aikaisemmin julkaistua Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy -opasta.