Läheisneuvonpito — uusi sosiaalityön menetelmä

Heino, Tarja
Title: Läheisneuvonpito — uusi sosiaalityön menetelmä
Authors: Heino, Tarja (Editor)
Product number: 951331071X
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 15,98 € (14,53 € vat 0 %)


Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Oppaita/Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 40
Edition: 1. Edition, 2002
Language: Finnish
Pages: 93
Product family: PUBLICATION SERIES
- Guide
- Social and health services
Library classification: 37.4 Perhepolitiikka
National Library's descriptors: läheisneuvonpito, sosiaalityö, menetelmät, sosiaaliset verkostot, lastensuojelu, perheenjäsenet, perheet, omaiset, viranomaiset, vuorovaikutus, lapset, auttaminen
Käytännönläheinen opas kuvaa työmenetelmän, jota on kokeiltu lastensuojelussa, mutta mallia voi hyvin soveltaa myös päivähoidon ja koulun toiminnassa, sekä psykiatrian ja vanhustenhuollon työssä. Läheisneuvonpito on vaiheittain etenevä työtapa, jolla vahvistetaan asiakkaan asemaa. Viranomaiset antavat asiantuntemuksensa läheisten käyttöön. He tulevat asiakkaan luvalla paikan päälle kertomaan mistä ja millä perusteella he ovat huolissaan ja mihin he toivovat läheisten esittävän ratkaisua. Neuvonpidon organisoi ja vetää ulkopuolinen koollekutsuja. Oppaassa kuvataan läheisneuvonpidon periaatteet, edellytykset ja järjestäminen. Siihen on koottu myös toimintamallin käyttöönottoa ja soveltamista tukevia kirje- ja sopimusmalleja sekä lomakkeita. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaalityöntekijöille ja läheisneuvonpidon koollekutsujille, mutta se on hyödyllinen myös muille neuvonpitoon osallistuville.