Nationella kvalitetsrekommendationer för skyddshem

Arbetsgrupp För Våldförebyggande Arbete Och Kvalitetsrekommendationer Vid Skyddshem
Title: Nationella kvalitetsrekommendationer för skyddshem
Authors: Arbetsgrupp För Våldförebyggande Arbete Och Kvalitetsrekommendationer Vid Skyddshem (Author)
Product number: 9789523020894
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 23,90 € (21,73 € vat 0 %)


Publ. product code: OHJ222013
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Ohjaus 22
Edition: 2013
Publication year: 2013
Language: Swedish
Pages: 46
Product family: PUBLICATION SERIES
- Directions
- Injuries and violence
Library classification: 37 SOSIAALIPOLITIIKKA
National Library's descriptors: turvakodit, palvelut, laatu, suositukset, perheväkivalta, lähisuhdeväkivalta, uhrit, väkivaltatyö
Syftet med de nationella kvalitetsrekommendationerna för skyddshemstjänsterna är att harmonisera och utveckla tjänsterna så att de är tillgängliga för alla offer för våld i nära relationer och inom familjen oberoende av bostadsort eller inkomstnivå. Kvalitetsrekommendationer anger tjänsternas innehåll, beskriver processen för klientarbetet och anger målen och kvalitetskriterierna för klientarbetet. De strukturella kriterierna beskriver förutsättningarna för god kvalitet, t.ex. personalantal, utbildningsnivå och lokaler. Nationella kvalitetsrekommendationerna kan vägleda kommunerna i hur de ska tillhandahålla och utveckla skyddshemstjänsterna och planera ny verksamhet.