Suomalaisten hyvinvointi 2018

Kestilä, Laura; Karvonen, Sakari
Title: Suomalaisten hyvinvointi 2018
Authors: Kestilä, Laura (Editor)
Karvonen, Sakari (Editor)
Product number: 9789523432550
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 42,00 € (38,18 € vat 0 %)


Publ. product code: TEE0312018
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Teema 31
Edition: 2019
Publication year: 2019
Language: Finnish
Pages: 346
Product family: - Social and health services
- Health and social policy and economics
- Public health and welfare
Library classification: 37 SOSIAALIPOLITIIKKA
National Library's descriptors: hyvinvointi, elinolot, suomalaiset, väestörakenne, koettu hyvinvointi, terveyserot, eriarvoisuus, asuminen, köyhyys, sairastavuus, alueelliset erot, väestöryhmät, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, saatavuus, käyttö, asiakaskokemus, hyvinvointipolitiikka, sosiaalipolitiikka, sosiaalinen kestävyys, sosiaalimenot, Suomi
Suomalainen yhteiskunta on yhä tiiviimmin osa globaalia yhteisöä ja sen poikkeuksellisen nopeita ja yllättäviä muutoksia. Kehityksen ymmärtäminen edellyttää laadukasta tutkimustietoa. Suomalaisten hyvinvointi 2018 tarjoaa tähän maisemaan ajantasaisen kokonaiskuvan väestön elinoloista, hyvinvoinnista, sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä sekä kansalaisten asenteista. Teoksessa esitellään hyvinvoinnin kehitystä ja sen jakautumista sekä arvioidaan monipuolisesti hyvinvointipolitiikkaa. Teos perustuu useisiin tuoreisiin rekisteri- ja kyselytutkimusaineistoihin. Teoksen luvut tuovat esiin sen, että monella mittarilla mitattuna suomalaiset voivat hyvin. Myönteisistä havainnoista ja kehityssuunnista huolimatta hyvinvoinnissa ja terveydessä havaitaan varsin selviä ja pysyviä eroja eri väestöryhmien välillä. Uusina teemoina teos pureutuu muun muassa ulkomaalaistaustaisen väestön hyvinvointiin ja toimintarajoitteisten ihmisten tilanteisiin. Suomalaisten hyvinvointi 2018 on jo vuonna 2002 alkaneen sarjan kuudes teos. Se on hyödyllinen kaikille hyvinvoinnista ja hyvinvointipolitiikasta kiinnostuneille ja tarjoaa monipuolisen tietoperustan hyvinvointipolitiikan arvioimiseksi, kehittämiseksi ja tutkimiseksi.