Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus — Lähestymistapoja ja ratkaisuja

Sihto, Marita; Karvonen, Sakari
Title: Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus — Lähestymistapoja ja ratkaisuja
Authors: Sihto, Marita (Editor)
Karvonen, Sakari (Editor)
Product number: 9789523027176
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 31,30 € (28,45 € vat 0 %)


Publ. product code: TEE0242016
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Teema 24
Edition: 2016
Publication year: 2016
Language: Finnish
Pages: 195
Product family: PUBLICATION SERIES
- Theme
- Health and social policy and economics
Library classification: 59 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
National Library's descriptors: alkoholipolitiikka, eriarvoisuus, liikuntapolitiikka, ravitsemuspolitiikka, terveyden edistäminen, terveyserot, terveyspolitiikka, vähentäminen
Terveyden edistäminen on yksi terveyspolitiikan tärkeistä lähtökohdista. Käsitys terveyden edistämisestä jää kuitenkin vajaaksi, jos sitä ei tarkastella suhteessa terveydelliseen eriarvoisuuteen. Tässä kirjassa aihetta lähestytään aiempia teoksia laajemmin myös tästä näkökulmasta ja esitetään mahdollisuuksia vaikuttaa terveyseroihin eri tavoin sen sijaan, että tyydyttäisiin vain dokumentoimaan niitä. Teoksessa esitellään aluksi terveyden edistämisen käsitteitä ja toimintaperiaatteita. Samalla kuvataan olemassa olevia tapoja, keinoja ja ratkaisumalleja, joilla tavoitellaan sitä, että kaikki väestöryhmät hyötyisivät terveyden edistämistoimista. Kirjassa esitellään mm. kaikille suunnattuja alkoholi-, liikunta- ja ravitsemuspoliittisia toimia sekä pohditaan ”positiivisen erityiskohtelun” merkitystä palveluissa. Yksilön edellytyksiin edistää terveyttään vaikuttavat mm. terveyden lukutaito ja koherenssin tunne – valmius hyödyntää olemassa olevia voimavaroja. Terveyden edistämisessä tulee jättää tilaa ihmisten omalle aktiivisuudelle ja arvostuksille samalla, kun huomioidaan ne yhteiskunnan rakenteelliset rajoitteet ja reunaehdot, joissa nämä voivat toteutua. Teos soveltuu oppikirjaksi ja lukemistoksi kaikille, jotka haluavat perehtyä terveyttä edistävään terveyspolitiikkaan erityisesti terveyserojen kaventamisen näkökulmasta.