Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa — Menetelmäkäsikirja

Mäki, Päivi; Wikström, Katja; Hakulinen, Tuovi; Laatikainen, Tiina
Title: Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa — Menetelmäkäsikirja
Authors: Mäki, Päivi (Editor)
Wikström, Katja (Editor)
Hakulinen, Tuovi (Editor)
Laatikainen, Tiina (Editor)
Product number: 9789523029637
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 34,00 € (30,91 € vat 0 %)


Publ. product code: OPA142017
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Opas 14
Edition: 4. Edition, 2020
Publication year: 2017
Language: Finnish
Pages: 247
Product family: - Children, young people and families
Library classification: 59 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
National Library's descriptors: terveystarkastukset, lastenneuvolat, neuvolat, kouluterveydenhuolto, lapset (ikäryhmät), nuoret, koululaiset, terveys, seuranta, arviointi, menetelmät, mittarit
Käsikirjassa kuvataan keskeiset lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon terveystarkastusmenetelmät.
Kirjassa annetaan ohjeet tärkeimmistä mittaus-, tutkimusja arviointimenetelmistä, joita käytetään lapsen oman terveydentilan, kasvun ja kehityksen tai hänen perheensä hyvinvoinnin arvioinnissa ja seurannassa.
Siinä kuvataan eri menetelmien merkitys, ajankohta, tarvittava välineistö ja toteutus sekä ohjeistetaan tulosten tulkintaan, jatkotoimenpiteisiin ja kirjaamiseen. Luotettavien, standardoitujen menetelmien käyttö ja tietojen tallentaminen yhdenmukaisella tavalla ovat edellytyksiä niin yksilön kuin koko lapsiväestönkin terveyden ja hyvinvoinnin arvioinnille ja seurannalle. Käsikirja on tarkoitettu käytännön työn tueksi lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa työskenteleville terveydenhoitajille ja lääkäreille. Sitä voidaan käyttää myös terveydenhuoltoalan henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksessa.

Tämä on suositun käsikirjan neljäs, uudistettu painos.