Turvallinen lääkehoito — Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Inkinen, Ritva; Volmanen, Petri; Hakoinen, Suvi
Title: Turvallinen lääkehoito — Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa
Authors: Inkinen, Ritva (Editor)
Volmanen, Petri (Editor)
Hakoinen, Suvi (Editor)
Product number: 9789523025769
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 25,20 € (22,91 € vat 0 %)


Publ. product code: OHJ0142015
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Ohjaus 14
Edition: 4. Edition, 2019
Publication year: 2016
Language: Finnish
Pages: 112
Product family: PUBLICATION SERIES
- Directions
- Social and health services
Library classification: 59.43 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
National Library's descriptors: lääkehoito, suunnittelu, hoito-ohjeet, potilasneuvonta, potilasohjeet, lääkkeet, turvallisuus, potilasturvallisuus
Oikein toteutettu, tehokas, turvallinen, taloudellinen ja tarkoituksenmukainen lääkehoito on keskeinen osa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Onnistunut lääkehoito edellyttää yhteistyötä sekä eri ammattiryhmien kesken että hoitoa saavan potilaan ja asiakkaan kanssa. Turvallinen lääkehoito perustuu toiminta- ja työyksikössä laadittuun lääkehoitosuunnitelmaan, joka kattaa lääkehoidon kokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen sekä siinä tapahtuneiden poikkeamien seurannan ja raportoinnin. Oppaan tarkoituksena on yhtenäistää laadukkaan lääkehoidon toteuttamisen periaatteet ja määrittää vähimmäisvaatimukset, joiden tulee täyttyä kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä. Opas selkeyttää sekä johdon että työntekijöiden vastuita lääkehoidon organisoinnista, toteuttamisesta, seurannasta ja valvonnasta. Lakiin perustuvien velvoitteiden lisäksi oppaaseen on koottu suositeltavia menettelytapoja ja esimerkkejä hyvistä lääkehoidon käytännöistä. Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa oppaan käyttöä kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä, joissa toteutetaan lääkehoitoa. Opas soveltuu myös oppimateriaaliksi sosiaali- ja terveysalalle.