Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus — Lähestymistapoja ja ratkaisuja

Sihto, Marita; Karvonen, Sakari
Titel: Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus — Lähestymistapoja ja ratkaisuja
Författare: Sihto, Marita (Redaktör)
Karvonen, Sakari (Redaktör)
Artikelnummer: 9789523027176
Form: Mjukband
Tillgänglighet: Leveranstid 1-3 vardagar
Pris: 31,30 € (28,45 € moms 0 %)


Förlagets identifieringsnummer: TEE0242016
Förlag: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Serie: Teema 24
Upplaga: 2016
Utgivningsår: 2016
Språk: finska
Antal sidor: 195
Produktgrupp: PUBLIKATIONSSERIER
- Tema
- Hälso- och välfärdspolitik samt -ekonomi
Bibliotekssignum: 59 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
Nationalbibliotekets ämnesord: alkoholipolitiikka, eriarvoisuus, liikuntapolitiikka, ravitsemuspolitiikka, terveyden edistäminen, terveyserot, terveyspolitiikka, vähentäminen
Terveyden edistäminen on yksi terveyspolitiikan tärkeistä lähtökohdista. Käsitys terveyden edistämisestä jää kuitenkin vajaaksi, jos sitä ei tarkastella suhteessa terveydelliseen eriarvoisuuteen. Tässä kirjassa aihetta lähestytään aiempia teoksia laajemmin myös tästä näkökulmasta ja esitetään mahdollisuuksia vaikuttaa terveyseroihin eri tavoin sen sijaan, että tyydyttäisiin vain dokumentoimaan niitä. Teoksessa esitellään aluksi terveyden edistämisen käsitteitä ja toimintaperiaatteita. Samalla kuvataan olemassa olevia tapoja, keinoja ja ratkaisumalleja, joilla tavoitellaan sitä, että kaikki väestöryhmät hyötyisivät terveyden edistämistoimista. Kirjassa esitellään mm. kaikille suunnattuja alkoholi-, liikunta- ja ravitsemuspoliittisia toimia sekä pohditaan ”positiivisen erityiskohtelun” merkitystä palveluissa. Yksilön edellytyksiin edistää terveyttään vaikuttavat mm. terveyden lukutaito ja koherenssin tunne – valmius hyödyntää olemassa olevia voimavaroja. Terveyden edistämisessä tulee jättää tilaa ihmisten omalle aktiivisuudelle ja arvostuksille samalla, kun huomioidaan ne yhteiskunnan rakenteelliset rajoitteet ja reunaehdot, joissa nämä voivat toteutua. Teos soveltuu oppikirjaksi ja lukemistoksi kaikille, jotka haluavat perehtyä terveyttä edistävään terveyspolitiikkaan erityisesti terveyserojen kaventamisen näkökulmasta.