Huoli puheeksi — Opas varhaisista dialogeista

Eriksson, Esa; Arnkil, Tom Erik
Title: Huoli puheeksi — Opas varhaisista dialogeista
Authors: Eriksson, Esa (Author)
Arnkil, Tom Erik (Author)
Product number: 9789513317928
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 25,00 € (22,73 € vat 0 %)

Publ. product code: OP60
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Oppaita/Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 60
Edition: 11. edition, 2024
Language: Finnish
Pages: 60
Product family: - Guide
- Mental health
- Children, young people and families
Finnish library classification: 37 SOSIAALIPOLITIIKKA
YSO - General Finnish ontology: varhainen puuttuminen, lapset (ikäryhmät), nuoret, lastensuojelu, huolenpito, dialogi
Oppaan tarkoituksena on madaltaa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien työntekijöiden kynnystä varhaiseen puuttumiseen. Työntekijä saattaa olla huolissaan, kuinka lapselle tai nuorelle on käymässä, jos auttamisyritykset jatkuvat ennallaan. Mieleen nousee ehkä tarve saada lisää voimavaroja tilanteen ratkontaan. Mutta kuinka ilmaista asiansa niin, että saadaan aikaan hyvää yhteistyötä?

Puheeksioton ennakointimenetelmä on kehitelty yhdessä psykososiaalisen työn ja opetustyön ammattilaisten kanssa. Menetelmän ideana on pyytää huoltajien apua ja yhteistyötä työntekijän huolten vähentämiseksi. Keskustelun sävy on toisenlainen silloin, kun muita ei määritellä ongelmallisiksi. Näin avautuvat myös dialogin jatkumisen näköalat.

Huolen käsitettä ja kunnioittavaa varhaista puuttumista selvennetään muun muassa ns. huolen vyöhykkeistön avulla. Se auttaa arvioimaan omia toimintamahdollisuuksia ja yhteistyön tarpeita.

Opas on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Sitä laadittaessa on ajateltu erityisesti peruspalvelujen, kuten päivähoidon, äitiys- ja lastenneuvolan ja koulun, työntekijöitä. Opasta voi hyvin hyödyntää myös erityispalveluissa.