Kohtaaminen keskiössä — Lapsi- ja nuorilähtöisyys opiskeluhuollon palveluissa

Hietanen-Peltola, Marke; Rautava, Marie; Laitinen, Kristiina; Autio, Eva
Title: Kohtaaminen keskiössä — Lapsi- ja nuorilähtöisyys opiskeluhuollon palveluissa
Authors: Hietanen-Peltola, Marke (Editor)
Rautava, Marie (Editor)
Laitinen, Kristiina (Editor)
Autio, Eva (Editor)
Product number: 9789523433069
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 29,00 € (26,36 € vat 0 %)


Publ. product code: OHJ0022019
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Ohjaus 2
Edition: 2019
Publication year: 2019
Language: Finnish
Pages: 81
Product family: - Children, young people and families
Library classification: 37 SOSIAALIPOLITIIKKA
Lapsille ja nuorille suunnatuissa palveluissa tuen tarpeen esiin tuleminen ja avun vastaanottaminen edellyttävät onnistunutta kohtaamista ja luottamuksen syntymistä työntekijään. Kouluissa ja oppilaitoksissa voidaan päästä kiinni hyvinvoinnin riskeihin jo silloin, kun ne ovat vielä pieniä ja vaikutusmahdollisuuksia on paljon. Jotta opiskeluhuolto toteutuisi tarkoitetulla tavalla, on tärkeää, että lapset ja nuoret luottavat palveluihin ja avunsaantiin. Oppaassa tuodaan esiin käytännön keinoja vahvistaa lapsi ja nuorilähtöisyyttä opiskeluhuollon palveluissa. Lisäksi esitellään luottamuksen rakentumista ja lapsuudessa muodostuvia kiintymysmalleja, joiden tunteminen auttaa ammattilaisia kohtaamistilanteissa. Opas on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten kanssa erilaisissa palveluissa, kouluissa ja oppilaitoksissa työskenteleville. Vaikka tarkastelukulmana oppaassa ovat opiskeluhuollon palvelut, voidaan julkaisua hyödyntää kaikissa lasten ja nuorten toimintaympäristöissä ja heille suunnatuissa palveluissa. Julkaisu on syntynyt osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena -kehittämiskokonaisuutta.