Livskraft på äldre dar — Kostrekommendation för äldre personer

Statens Näringsdelegation; Institutet För Hälsa Och Välfärd
Title: Livskraft på äldre dar — Kostrekommendation för äldre personer
Authors: Statens Näringsdelegation (Author)
Institutet För Hälsa Och Välfärd (Author)
Product number: 9789523435162
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 28,30 € (25,73 € vat 0 %)

Publ. product code: OHJ2020_008
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Handledning 8
Edition: 2020
Publication year: 2020
Language: Finnish
Pages: 179
Product family: - Ageing and functional capacity
- Nutrition
Publikationer på svenska
Finnish library classification: 59.8 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten taudit
YSO - General Finnish ontology: ikääntyneet, kilpailuttaminen, ravitsemus, ravitsemushoito, terveyden edistäminen, suositukset
Livskraft på äldre dar - kostrekommendation för äldre personer är en ny riksomfattande kvalitets¬rekommendation, vars syfte är att främja och stöda en näringsrik kost för äldre och ge anvisningar om ordnande av högklassiga måltidstjänster som baserar sig på behoven hos äldre personer. I rekommendationen beskrivs en hälsofrämjande kost som passar som grund för matvalen för alla äldre personer. Genom att äta enligt rekommendationen kan man trygga upprätthållandet av ett gott näringstillstånd och på så sätt främja hälsan, den fysiska och psykiska funktionsförmågan samt det sociala välbefinnandet och livskvaliteten. Rekommendationen innehåller anvisningar för fastställande av näringstillståndet hos äldre personer, uppföljning av det och genomförande av individuell kostbehandling. Det finns också information om särdragen i kost för äldre personer och beskrivningar av god praxis för utveckling av tjänsterna. Kvalitetskriterier och uppföljningsindikatorerna är avsedda för egenkontroll och myndighetstillsyn samt för uppföljning på kommun-, region- och riksnivå och för konsekvensbedömning. Rekommendationen från Statens näringsdelegation och Institutet för hälsa och välfärd är avsedd för dem som beslutar om vård-, omsorgs- och måltidstjänster för äldre, de som ansvarar för äldreomsorgen, personalen inom hem- och institutionsvården, vårdenheterna och måltidstjänsterna samt för de äldre själva och för närståendevårdarfamiljer. Rekommendationen lämpar sig också som lärobok för studerande inom området.