Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät opiskeluterveydenhuollossa — Opas arviointiin, hoitoon ja käytäntöihin

Haravuori, Henna; Muinonen, Essi; Kanste, Outi; Marttunen, Mauri
Title: Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät opiskeluterveydenhuollossa — Opas arviointiin, hoitoon ja käytäntöihin
Authors: Haravuori, Henna (Author)
Muinonen, Essi (Author)
Kanste, Outi (Author)
Marttunen, Mauri (Author)
Product number: 9789523027213
Product form: Spiral bound
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 34,70 € (31,55 € vat 0 %)

Publ. product code: OHJ0202016
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Ohjaus 20
Edition: 2017
Publication year: 2017
Language: Finnish
Pages: 245
Product family: - Mental health
PUBLICATION SERIES
- Directions
Finnish library classification: 59.241 Työterveyshuolto. Opiskeluterveydenhuolto Kouluterveydenhoitajan työ
YSO - General Finnish ontology: opiskeluterveydenhuolto, opiskelijat, terveydenhuolto, mielenterveystyö, päihdetyö, mielenterveyshäiriöt, päihdeongelmat, tunnistaminen, arviointi, hoitotarve, hoito, hoitomenetelmät, mielenterveys, edistäminen
Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö, alkavien häiriöiden ensioireiden tunnistaminen sekä lievän ja keskivaikean oireilun hoitaminen ja asianmukaiseen jatkohoitoon ohjaaminen. Opiskeluterveydenhuollolla on keskeinen tehtävä myös sairauden aiheuttaman toimintakyvyn vajeen huomioimisessa opiskelussa ja opiskelukyvyn tukemisessa erityisen tuen tarpeessa olevilla. Tämä opas on laaja tietopaketti mielenterveys- ja päihdehäiriöiden tunnistamiseen, arvioimiseen ja hoidon tarpeen määrittelyyn. Oppaassa esitellyissä hoitomalleissa on pyritty kuvaamaan, mitä eri häiriöryhmien arvioimiseen ja hoitoon voisi sisältyä ja miten hoito toteutetaan opiskeluterveydenhuollossa. Tavoitteena on, että lieviä ja keskivaikeita häiriöitä uskalletaan hoitaa keskusteluhoidon, lääkehoidon ja uudempien digitaalisten menetelmien avulla opiskeluterveydenhuollossa. Opas on tarkoitettu opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajien ja lääkäreille. Oppaasta hyötyvät lisäksi opiskeluterveydenhuollon vastuuhenkilöt ja alan opiskelijat.