Oikeuspsykiatria

Ahlgrén-Rimpiläinen, Aulikki; Seppänen, Allan; Melander, Sakari; Rautanen, Mika
Title: Oikeuspsykiatria
Authors: Ahlgrén-Rimpiläinen, Aulikki (Editor)
Seppänen, Allan (Editor)
Melander, Sakari (Editor)
Rautanen, Mika (Editor)
Product number: 9789524082068
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Publication date: 4.3.2024
Price: 49,00 € (44,55 € vat 0 %)

Publ. product code: TEE2024_37
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Teema 37
Edition: 2024
Publication year: 2024
Language: Finnish
Pages: 435
Product family: - Mental health
- Social and health services
- Theme
HOME
Finnish library classification: 59.56 Psykiatria
YSO - General Finnish ontology: oikeuspsykiatria, lääketiede, palvelujärjestelmät, lainsäädäntö, oikeudellinen sääntely, hallintomenettely, mielentilatutkimus, syyntakeisuus, hoitotyö, rikollisuus, väkivaltaisuus, rikoksentekijät
Oikeuspsykiatria on alan ensimmäinen suomenkielinen oppikirja. Kirjassa kuvataan kattavasti oikeuspsykiatrinen palvelujärjestelmä, alaa ohjaava lainsäädäntö ja hallintomenettely sekä aiheeseen liittyvät filosofiset kysymykset. Laaja kliinisen oikeuspsykiatrian osuus käsittelee rikollisen käyttäytymisen ja psykiatristen häiriöiden välisiä yhteyksiä sekä häiriöiden etiologiaa ja niiden hoitoa. Kirja palvelee oikeuspsykiatrian parissa työskenteleviä ammattilaisia kuten lääkäreitä, psykologeja, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, tuomareita, syyttäjiä ja puolustusasianajajia.

Kirja soveltuu oppimateriaaliksi esimerkiksi oikeuspsykiatriaan erikoistuville lääkäreille ja muille oikeuspsykiatrian erikoisalalle suuntaaville sosiaali -ja terveydenhuollon ammattilaisille, samoin kuin oikeustieteen ja oikeuspsykologian opiskelijoille. Alansa perusteoksena kirja edistää Suomen oikeuspsykiatrian kehitystä, kansalaisten oikeusturvaa ja oikeuspsykiatriseen hoitoon määrättyjen henkilöiden hoitoa. Lisäksi kirjan toivotaan lisäävän oikeuspsykiatrian ja sitä sivuavien tieteenalojen välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä.