Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa — PALOMA-käsikirja

Castaneda, Anu; Mäki-Opas, Johanna; Jokela, Satu; Kivi, Nina; Lähteenmäki, Minna; Miettinen, Tanja; Nieminen, Satu; Santalahti, Päivi
Title: Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa — PALOMA-käsikirja
Authors: Castaneda, Anu (Author)
Mäki-Opas, Johanna (Author)
Jokela, Satu (Author)
Kivi, Nina (Author)
Lähteenmäki, Minna (Author)
Miettinen, Tanja (Author)
Nieminen, Satu (Author)
Santalahti, Päivi (Author)
Product number: 9789523430990
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 34,00 € (30,91 € vat 0 %)

Publ. product code: OHJ0052018
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Ohjaus 5
Edition: 2020
Publication year: 2018
Language: Finnish
Pages: 403
Product family: - Mental health
- Social and health services
- Public health and welfare
Finnish library classification: 59.563 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
YSO - General Finnish ontology: pakolaiset, turvapaikanhakijat, mielenterveys, tukeminen, terveyden edistäminen, suositukset, pakolaisuus, riskitekijät, riskikäyttäytyminen, mielenterveysongelmat, hoito, mielenterveyspalvelut, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, riskiryhmät, mielenterveystyö, pakolaistyö, tukimuodot, kotouttaminen (maahanmuuttajat), työnohjaus
Maahanmuuttajilla, erityisesti pakolaistaustaisilla tai vastaavista olosuhteista tulleilla, on pääväestöä enemmän psyykkistä kuormaa ja mielenterveysongelmia. Niiden taustalla ovat sekä menneisyyden kokemukset että uuteen maahan asettumiseen liittyvät vaikeudet. Suomessa ei kuitenkaan ole yhteneväistä valtakunnallista linjaa siitä, miten pakolaisten tai vastaavista olosuhteista tulleiden ehkäisevät ja korjaavat mielenterveyspalvelut järjestetään. Tähän käsikirjaan on koottu suosituksia ja käytännön keinoja pakolaisten mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja hoitamiseksi. Kirjan kahdessa ensimmäisessä osassa kuvataan pakolaisuutta ja annetaan yleisiä suosituksia pakolaisten mielenterveyttä tukevaan työhön. Nämä suositukset koskevat kaikkia työssään pakolaisia kohtaavia ammattilaisia niin sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin niiden ulkopuolella. Kirjan kolmannessa osassa on erityisiä suosituksia eri työkonteksteihin sekä haavoittuvien ryhmien kanssa työskentelyyn. Suosituksia on myös erilaisille työn mahdollistajille kuten johtajille ja koulutusorganisaatioille. Käsikirja on syntynyt lähes kahdensadan ammattilaisen yhteistyönä osana Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallista kehittämishanketta, PALOMAa.