Ravitsemushoitosuositus

Valtion Ravitsemusneuvottelukunta
Title: Ravitsemushoitosuositus
Authors: Valtion Ravitsemusneuvottelukunta (Author)
Product number: 9789523439764
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Publication date: 7.3.2023
Price: 29,40 € (26,73 € vat 0 %)

Publ. product code: OHJ2023_003
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Ohjaus 3
Edition: 2023
Publication year: 2023
Language: Finnish
Pages: 340
Product family: HOME
PRODUCT CATEGORIES
- Nutrition
- Directions
Finnish library classification: 59.34 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
YSO - General Finnish ontology: ravitsemussuositukset, ravitsemushoito, ruokavaliot, ravitsemus, ruokailu, sairaalat, laitoshoito, ravinnonsaanti, sairaudet, potilaat, ikääntyneet, lapset (ikäryhmät), nuoret, ruokapalvelut
Ravitsemushoito on tärkeä osa sairauksista parantumisen tukemista ja kuntoutusta. Se on monien sairauksien keskeinen hoitomuoto ja joissakin sairauksissa ainoa hoito. Hyvä ravitsemushoito vähentää muiden hoitotoimenpiteiden tarvetta ja edistää muun hoidon tehoa ja vaikuttavuutta. Se voi myös vähentää lääkehoidon tarvetta ja lyhentää erityistason hoidon kestoa. Tämän potilaiden ravitsemushoitoa ja potilasruokailua koskevan suosituksen tavoitteena on kuvata ravitsemushoidon prosessi saumattomana kokonaisuutena, jossa ruokapalvelu ja laitoshuolto niveltyvät hoitoprosessiin.

Julkaisu sisältää sekä tietoa ja ohjeita että arviointi- ja seurantatyökaluja ravitsemushoidon kehittämiseen ja toteuttamiseen uudessa palvelujärjestelmässä. Uudistettu suositus perustuu kansainvälisiin suosituksiin, kliinisen ravitsemustieteen ja lääketieteen tutkimustietoon ja hyviin käytäntöihin. Suositus on tarkoitettu kaikille, jotka ohjaavat, suunnittelevat ja osallistuvat potilaan ravitsemushoitoon ja ruokapalvelujen toteuttamiseen julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sen pohjalta voidaan laatia tarkempia organisaatiokohtaisia ravitsemushoidon toimintaohjeita ja ruokapalvelun palvelukuvauksia. Ravitsemushoitosuositus soveltuu myös oppikirjaksi. Ravitsemushoitosuosituksen ovat tuottaneet Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhdessä laajan ravitsemushoidon asiantuntijatyöryhmän kanssa.