Rekommendationer för nutritionsbehandling

Statens Näringsdelegation
Title: Rekommendationer för nutritionsbehandling
Authors: Statens Näringsdelegation (Author)
Product number: 9789524080460
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Publication date: 13.4.2023
Price: 29,40 € (26,73 € vat 0 %)

Publ. product code: OHJ2023_004
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Handledning 4
Edition: 2023
Publication year: 2023
Language: Swedish
Pages: 339
Product family: HOME
- Nutrition
- Social and health services
Finnish library classification: 59.34 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
YSO - General Finnish ontology: ravitsemussuositukset, ravitsemushoito, ruokavaliot, ravitsemus, ruokailu, sairaalat, laitoshoito, ravinnonsaanti, sairaudet, potilaat, ikääntyneet, lapset (ikäryhmät), nuoret, ruokapalvelut
Nutritionsbehandlingen utgör en viktig del av främjandet av tillfrisknandet och rehabiliteringen efter sjukdomar. Den utgör en central form av behandling av sjukdomar och i fråga om vissa sjukdomar den enda behandlingen. En god nutritionsbehandling minskar behovet av andra vårdåtgärder och främjar effekten och genomslagskraften hos annan vård. Den kan också minska behovet av medicineringen och förkorta längden på specialsjukvård. Syftet med denna rekommendation som gäller nutritionsbehandling av patienter och patientmåltider är att beskriva nutritionsbehandlingsprocessen som en flexibel helhet, där kostservicen och lokalvården inkluderas som en del av behandlingsprocessen.

I publikationen ingår såväl information och anvisningar som bedömnings- och uppföljningsverktyg för utveckling av nutritionsbehandlingen inom det nya servicesystemet. Den reviderade rekommendationen bygger på internationella rekommendationer, forskningsrön inom klinisk näringslära och medicin och god praxis. Rekommendationen är avsedd för alla som styr, planerar och deltar i nutritionsbehandlingen av en patient och i genomförandet av kostservice inom de offentliga och privata social- och hälsovårdstjänsterna. Utgående från den kan utarbetas mer detaljerade organisationsspecifika riktlinjer för nutritionsbehandlingen och beskrivningar av kostservicen.

Nutritionsbehandlingsrekommendationen lämpar sig också som lärobok. Denna rekommendation har producerats av Statens näringsdelegation och Institutet för hälsa och välfärd i samarbete med en omfattande arbetsgrupp med experter på nutritionsbehandling.