Suomalaisten hyvinvointi 2022

Karvonen, Sakari; Kestilä, Laura; Saikkonen, Paula
Title: Suomalaisten hyvinvointi 2022
Authors: Karvonen, Sakari (Editor)
Kestilä, Laura (Editor)
Saikkonen, Paula (Editor)
Product number: 9789523439955
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Publication date: 29.12.2022
Price: 39,50 € (35,91 € vat 0 %)

Publ. product code: TEE_2022_35
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Teema 35
Edition: 2022
Publication year: 2022
Language: Finnish
Pages: 361
Product family: - Health and social policy and economics
- Public health and welfare
- Theme
HOME
Finnish library classification: 37 SOSIAALIPOLITIIKKA
YSO - General Finnish ontology: hyvinvointi, elinolot, suomalaiset, koettu hyvinvointi, elämänlaatu, terveyserot, eriarvoisuus, köyhyys, alueelliset erot, väestöryhmät, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, saatavuus, käyttö, asiakaskokemus, toimeentuloturva, palvelujärjestelmät, sosiaalinen kestävyys, taloudellinen kestävyys, resilienssi
Suomalaisen yhteiskunnan sopeutumiskykyä on koeteltu viime vuosina ennennäkemättömällä tavalla. Koronaepidemia rajoituksineen sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä seurannut inflaatio ja energiakriisi ovat muuttaneet yhteiskuntaa suuresti. Niin kansalaiset kuin instituutiotkin ovat joutuneet sopeutumaan muutoksiin nopeasti. Kriisien keskellä tulisi samaan aikaan luoda järjestelmä, joka on joustava ja kestävä tulevaisuuden uhkien edessä, unohtamatta tavoitetta saavuttaa hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä.

Kestävän yhteiskunnan rakentaminen edellyttää laadukasta tutkimustietoa. Suomalaisten hyvinvointi 2022 tarjoaa ainutlaatuisen ja ajantasaisen kokonaiskuvan väestön elinoloista, hyvinvoinnista, sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä sekä kansalaisten asenteista. Teoksessa esitellään hyvinvoinnin kehitystä ja sen jakautumista sekä arvioidaan hyvinvointipolitiikkaa. Teos perustuu useisiin tuoreisiin rekisteri- ja kyselytutkimusaineistoihin sekä tutkimuskatsauksiin.

Teoksen luvut osoittavat, että monella mittarilla arvioituna suomalaiset voivat hyvin. Myönteisistä havainnoista ja kehityssuunnista huolimatta teoksen sanoma on kuitenkin tiivistetysti se, että hyvinvoinnissa ja terveydessä havaitaan varsin selviä ja pysyviä eroja eri väestöryhmien välillä. Teos pureutuu muun muassa ulkomaalaistaustaisen väestön hyvinvointiin, suomalaisten osallisuuden kokemukseen ja perusturvan riittävyyteen ja eriarvoisuuteen digitaalisten palvelujen käytössä.

Suomalaisten hyvinvointi 2022 on sarjassaan jo seitsemäs teos jokaiselle hyvinvoinnista ja hyvinvointipolitiikasta kiinnostuneelle. Se tarjoaa monipuolisen tietoperustan hyvinvointipolitiikan arvioimiseksi, kehittämiseksi ja tutkimiseksi.