Suomi seuraavan sukupolven kasvuympäristönä — Seuranta Suomessa vuonna 1997 syntyneistä lapsista, joilla on ulkomailla syntynyt vanhempi

Kääriälä, Antti; Keski-Säntti, Markus; Aaltonen, Mikko; Haikkola, Lotta; Huotari, Tiina; Ilmakunnas, Ilari; Juutinen, Aapo; Kiilakoski, Tomi; Merikukka, Marko; Pekkarinen, Elina; Rask, Shadia; Ristikari, Tiina; Salo, Jarmo; Gissler, Mika
Title: Suomi seuraavan sukupolven kasvuympäristönä — Seuranta Suomessa vuonna 1997 syntyneistä lapsista, joilla on ulkomailla syntynyt vanhempi
Authors: Kääriälä, Antti (Author)
Keski-Säntti, Markus (Author)
Aaltonen, Mikko (Author)
Haikkola, Lotta (Author)
Huotari, Tiina (Author)
Ilmakunnas, Ilari (Author)
Juutinen, Aapo (Author)
Kiilakoski, Tomi (Author)
Merikukka, Marko (Author)
Pekkarinen, Elina (Author)
Rask, Shadia (Author)
Ristikari, Tiina (Author)
Salo, Jarmo (Author)
Gissler, Mika (Author)
Product number: 9789523435834
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 27,50 € (25,00 € vat 0 %)

Publ. product code: RAP2020_015
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: THL Raportti 15
Edition: 2020
Publication year: 2020
Language: Finnish
Pages: 108
Product family: - Children, young people and families
Finnish library classification: 37.4 Perhepolitiikka
YSO - General Finnish ontology: lapset (ikäryhmät), nuoret, kasvuympäristö, perhetausta, maahanmuuttajatausta, monikulttuurisuus, sosioekonominen asema, hyvinvointi, perheet, koulutus, terveys, lastensuojelu, rikollisuus, alueelliset erot, asuinympäristö
Tässä raportissa tarkastellaan Suomessa vuonna 1997 syntynyttä ikäluokkaa ja erityisesti niitä lapsia, joiden vanhemmista toinen tai molemmat ovat syntyneet ulkomailla. Kyseessä on ensimmäinen yleiskatsaus näiden lasten kehityksestä ja kasvuympäristöistä. Tutkimuskohteina olivat lasten perhetaustat, koulutus, terveys, lastensuojelu ja rikollisuus. Lisäksi tutkittiin lasten asuinpaikkojen alueellista jakautumista ja heidän asuinalueidensa piirteitä. Tutkimustulosten mukaan suurin osa ikäluokan lapsista voi hyvin riippumatta siitä, ovatko heidän vanhempansa syntyneet Suomessa vai ulkomailla. Eroja lasten hyvinvoinnissa ja palveluiden käytössä havaittiin kuitenkin sen mukaan, onko vanhemmista toinen vai molemmat syntyneet ulkomailla, sekä sen mukaan, missä maassa vanhemmat ovat syntyneet. Eroja oli muun muassa perheiden taloudellisessa tilanteessa, lasten koulutuksessa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Raportti tuo kaivattua tietoa hyvinvointipolitiikan haasteista, ongelmista ja kehittämiskohteista. Se on suunnattu päätöksentekijöille, asiantuntijoille ja tutkijoille, jotka toimivat sosiaali-, terveys-, koulutus-, työllisyys-, alue-, asunto- ja kotoutumispolitiikan sekä -palveluiden parissa.