Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos — Opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastamiseen

Hietanen-Peltola, Marke; Korpilahti, Ulla
Title: Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos — Opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastamiseen
Authors: Hietanen-Peltola, Marke (Editor)
Korpilahti, Ulla (Editor)
Product number: 9789523025042
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 12,00 € (10,91 € vat 0 %)

Publ. product code: OHJ0072015
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Ohjaus 7
Edition: 2. edition, 2018
Publication year: 2015
Language: Finnish
Pages: 114
Product family: PUBLICATION SERIES
- Directions
- Children, young people and families
BENEFITS AND OFFERS
Finnish library classification: 59 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
YSO - General Finnish ontology: opiskeluympäristö, oppilaitokset, ympäristö, oppimisympäristö, turvallisuus, hyvinvointi, terveyden edistäminen, monialaisuus, ammattiryhmät, roolit, tehtävät, lainsäädäntö
Oppaassa esitellään uusi monialainen toimintamalli oppilaitoksen terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastamiseen. Terveydenhuoltolaki velvoittaa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa toteuttamaan oppilaitostarkastukset säännöllisesti yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Yhteinen työskentely lisää toiminnan vaikuttavuutta, tuo säästöjä ja hyödyttää kaikkia osapuolia.

Toimintamalli sisältää tarkastusten suunnittelun, toteutuksen, seurannan, dokumentoinnin ja tuloksista tiedottamisen. Lisäksi käsitellään tarkastuksen sisältöjä ja eri toimijoiden rooleja. Myös tarkastuksen uusin sisältöalue, yhteisön hyvinvointi, on huomioitu oppaassa kuten myös yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön tiedon tarpeet.

Opas on suunnattu ensisijaisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, terveydensuojelun, koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten, työsuojelun ja työterveyshuollon vastaaville viranomaisille ja toimijoille sekä oppilaitoskiinteistöjen omistajille ja niiden huollosta vastaaville tahoille. Lisäksi opas soveltuu oppilaille ja opiskelijoille, huoltajille ja muille yhteistyötahoille sekä eri alojen opiskelijoille.