Terveyttä ja iloa ruoasta — Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus

Title: Terveyttä ja iloa ruoasta — Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus
Authors: (Author)
Product number: 9789523029910
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 28,00 € (25,45 € vat 0 %)


Publ. product code: KID0322018
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Kide 32
Edition: 2018
Publication year: 2018
Language: Finnish
Pages: 107
Product family: - Children, young people and families
- Nutrition
- Public health and welfare
- KIDE
Library classification: 59.34 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
National Library's descriptors: varhaiskasvatus, ruokakasvatus, lapset (ikäryhmät), ravitsemus, ravitsemussuositukset, terveyden edistäminen, lasten kehitys, ravinnonsaanti, ravitsemuskasvatus, erikoisruokavaliot, julkiset palvelut, ruokailu, ateriapalvelut
TERVEYTTÄ JA ILOA RUOASTA - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus antaa yleiset suuntaviivat terveyttä edistävän ruoan tarjoamisesta ja ruokakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa. Ruokailu ja ruokakasvatus ovat varhaiskasvatuksessa pedagogista toimintaa ja osa kokonaisvaltaista hyvinvointioppimista. Tämä valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin pohjautuva suositus kuvaa hyviä käytäntöjä ja antaa vinkkejä ruokakasvatuksen toteuttamiseen sekä sen seurantaan ja arviointiin. Makumieltymykset ja ruokatottumukset syntyvät varhain ja kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Maukas, värikäs, terveyttä edistävä ja monipuolinen ruoka oikea-aikaisesti tarjottuna tuottaa lapselle ruokailoa ja terveyttä. Kun lapset ja aikuiset syövät yhdessä, lapset saavat tärkeän mallin ravitsemuksellisesti riittävästä syömisestä ja hyvistä, toiset ruokailijat huomioivista pöytätavoista. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) antama suositus on tarkoitettu kunnille ja varhaiskasvatuksen järjestäjille, varhaiskasvatuksen yksiköille, lasten ruokapalvelujen toteuttajille, kodeille ja alan opiskelijoille. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä ruoka ja myönteinen ruokailukokemus ovat jokaisen lapsen oikeuksia. Ruokailoa!