Terveyttä ja iloa ruoasta — Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus

Valtion Ravitsemusneuvottelukunta
Title: Terveyttä ja iloa ruoasta — Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus
Authors: Valtion Ravitsemusneuvottelukunta (Author)
Product number: 9789523029910
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 28,00 € (25,45 € vat 0 %)

Publ. product code: KID0322018
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Kide 32
Edition: 2021
Publication year: 2018
Language: Finnish
Pages: 107
Product family: - Children, young people and families
- Nutrition
- Public health and welfare
- KIDE
Finnish library classification: 59.34 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
YSO - General Finnish ontology: varhaiskasvatus, ruokakasvatus, lapset (ikäryhmät), ravitsemus, ravitsemussuositukset, terveyden edistäminen, lapsen kehitys, ravinnonsaanti, ravitsemuskasvatus, erikoisruokavaliot, julkiset palvelut, ruokailu, ruokapalvelut
TERVEYTTÄ JA ILOA RUOASTA - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus antaa yleiset suuntaviivat terveyttä edistävän ruoan tarjoamisesta ja ruokakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa. Ruokailu ja ruokakasvatus ovat varhaiskasvatuksessa pedagogista toimintaa ja osa kokonaisvaltaista hyvinvointioppimista. Tämä valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin pohjautuva suositus kuvaa hyviä käytäntöjä ja antaa vinkkejä ruokakasvatuksen toteuttamiseen sekä sen seurantaan ja arviointiin. Makumieltymykset ja ruokatottumukset syntyvät varhain ja kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Maukas, värikäs, terveyttä edistävä ja monipuolinen ruoka oikea-aikaisesti tarjottuna tuottaa lapselle ruokailoa ja terveyttä. Kun lapset ja aikuiset syövät yhdessä, lapset saavat tärkeän mallin ravitsemuksellisesti riittävästä syömisestä ja hyvistä, toiset ruokailijat huomioivista pöytätavoista. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) antama suositus on tarkoitettu kunnille ja varhaiskasvatuksen järjestäjille, varhaiskasvatuksen yksiköille, lasten ruokapalvelujen toteuttajille, kodeille ja alan opiskelijoille. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä ruoka ja myönteinen ruokailukokemus ovat jokaisen lapsen oikeuksia. Ruokailoa!