Toisella asteella toimien — Opas oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmälle

Hietanen-Peltola, Marke; Laitinen, Kristiina; Järvinen, Jouni; Fagerlund-Jalokinos, Susanna
Title: Toisella asteella toimien — Opas oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmälle
Authors: Hietanen-Peltola, Marke (Author)
Laitinen, Kristiina (Author)
Järvinen, Jouni (Author)
Fagerlund-Jalokinos, Susanna (Author)
Product number: 9789523433731
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 12,00 € (10,91 € vat 0 %)

Publ. product code: OHJ0102019
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Ohjaus 10
Edition: 2019
Publication year: 2019
Language: Finnish
Pages: 60
Product family: - Children, young people and families
- Directions
BENEFITS AND OFFERS
Finnish library classification: 59.241 Työterveyshuolto. Opiskeluterveydenhuolto Kouluterveydenhoitajan työ
YSO - General Finnish ontology: opiskelijahuolto, toisen asteen koulutus, oppilaitokset, ryhmät, johtaminen, osallisuus, toimintamallit, yhteisöllisyys
Opiskeluhuoltoryhmällä on tärkeä tehtävä toisen asteen oppilaitoksen hyvinvointityössä. Opiskeluhuoltoryhmä vastaa opiskeluhuollon kokonaisuuden suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista oppilaitoksessa. Tärkeänä tavoitteena on yhteisöllisellä työllä ehkäistä opiskelijoiden hyvinvointia heikentäviä ongelmia. Tämä opas on laadittu tukemaan opiskeluhuoltoryhmien toimintaa toisen asteen oppilaitoksissa. Oppaassa esiteltävä toimintamalli yhdenmukaistaa ryhmien työskentelyä ja varmistaa yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön toteutumisen entistä tasalaatuisempana. Toimintamallissa korostuu opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden lisääminen erityisesti yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä.

Opas on suunnattu ensisijaisesti toisen asteen oppilaitoksissa toimiville rehtoreille ja johtajille, opetushenkilöstölle ja opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisille sekä heidän yhteistyötahoilleen. Opas soveltuu esimerkiksi opiskeluhuoltoryhmän jäsenten perehdyttämiseen. Myös opiskelijat ja huoltajat saavat oppaasta kokonaiskuvan opiskeluhuoltoryhmän työskentelystä ja omasta roolistaan siinä.