Vireyttä seniorivuosiin — Ikääntyneiden ruokailusuositus

Title: Vireyttä seniorivuosiin — Ikääntyneiden ruokailusuositus
Product number: 9789523434714
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 28,30 € (25,73 € vat 0 %)

Publ. product code: OHJ2020_004
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Ohjaus 4
Edition: 2020
Publication year: 2020
Language: Finnish
Pages: 179
Product family: - Ageing and functional capacity
- Nutrition
Finnish library classification: 59.34 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
YSO - General Finnish ontology: ikääntyneet, ravitsemus, ruokavaliot, terveyden edistäminen, suositukset, ravitsemushoito, kilpailuttaminen
Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokailusuositus on uusi valtakunnallinen laatusuositus, jolla edistetään ja tuetaan ikääntyneiden ravitsemusta ja ohjataan laadukkaiden, ikääntyneiden tarpeisiin perustuvien ruokapalvelujen järjestämistä. Suosituksessa kuvataan terveyttä edistävä ruokavalio, joka sopii kaikille ikääntyneille omien ruokavalintojen perustaksi. Suosituksen mukainen syöminen turvaa hyvän ravitsemustilan ylläpitämistä ja edistää näin terveyttä, fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä sosiaalista hyvinvointia ja elämänlaatua. Suosituksessa on ohjeet ikääntyneiden ravitsemustilan määrittämiseen, sen seurantaan ja yksilöllisen ravitsemushoidon toteuttamiseen. Lisäksi kerrotaan ikääntyneiden ravitsemuksen erityispiirteistä ja kuvataan hyviä käytäntöjä palvelujen kehittämiseen. Laatukriteerit ja seurantaindikaattorit on tarkoitettu oma- ja viranomaisvalvontaan sekä kunta-, alue ja valtakunnan tason seurantaan ja vaikutusten arviointiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama suositus on tarkoitettu ikääntyneiden hoito-, hoiva- ja ruokapalveluista päättäville, niistä vastaaville ja niitä kilpailuttaville, koti- ja ympärivuorokautisen hoidon ja ruokapalvelujen henkilöstölle sekä ikääntyneille itselleen ja omaishoitajaperheille. Suositus soveltuu myös oppikirjaksi alan opiskelijoille.