Yhteisestä työstä hyvinvointia - opiskeluhuoltoryhmä perusopetuksessa

Hietanen-Peltola, Marke; Laitinen, Kristiina; Autio, Eva; Palmqvist, Riia
Title: Yhteisestä työstä hyvinvointia - opiskeluhuoltoryhmä perusopetuksessa
Authors: Hietanen-Peltola, Marke (Author)
Laitinen, Kristiina (Author)
Autio, Eva (Author)
Palmqvist, Riia (Author)
Product number: 9789523431362
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 10,00 € (9,09 € vat 0 %)

Publ. product code: OHJ_0092018
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Series: Ohjaus 9
Edition: 2018
Publication year: 2018
Language: Finnish
Pages: 40
Product family: - Children, young people and families
- Social and health services
BENEFITS AND OFFERS
Finnish library classification: 59.241 Työterveyshuolto. Opiskeluterveydenhuolto Kouluterveydenhoitajan työ
YSO - General Finnish ontology: oppilashuolto, perusopetus, peruskoulu, oppilaat, hyvinvointi, terveyden edistäminen, kehittäminen, toimintamallit, lainsäädäntö
Perusopetuksen opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia ehkäisevällä yhteisöllisellä toiminnalla koulussa. Opiskeluhuoltoryhmän työtä ohjaavat oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Oppaassa esitellään toimintamalli, joka auttaa perusopetuksen koulujen opiskeluhuoltoryhmiä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan opiskeluhuoltoa tavoitteellisesti. Opas auttaa yhdenmukaistamaan ryhmien toimintaa ja varmistamaan sen lainmukaisuuden. Lisäksi oppaassa selvennetään ryhmän roolia opiskeluhuollon kokonaisuudessa. Oppaassa on huomioitu erityisesti oppilaiden ja huoltajien osallisuus opiskeluhuollossa. Opas on suunnattu ensisijaisesti perusopetuksen rehtoreille, opetushenkilöstölle ja opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisille sekä heidän yhteistyötahoilleen. Myös oppilaiden ja huoltajien toivotaan tutustuvan oppaaseen ja omaan rooliinsa koulun yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. Opasta voidaan käyttää opiskeluhuoltoryhmän jäsenten perehdyttämiseen. Opas on syntynyt osana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena -kehittämiskokonaisuutta.