Om oss

Institutet för hälsa och välfärd (THL) är en självständig sakkunniginrättning inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. THL erbjuder beslutsfattare hos staten, kommunerna och landskapen, aktörer inom social- och hälsovården, forskare och medborgare med pålitligt information. THL publicerar bland annat forskning, rapporter, handböcker och faktaböcker i sina egna publikationsserier. 

THL:s publikationsserier

THL publicerar i sina egna publikationsserier årligen ungefär 150 titlar. En del av dessa säljs på vår webbokhandel. De flesta av titlarna finns också gratis i THL:s digitaliska publikationsarkivet Julkari. 
► Läs mer om våra publikationer på websidan.

YP - Tidskriften Yhteiskuntapolitiikka

Tidskriften Yhteiskuntapolitiikka är en periodisk publikation om välfärdsforskning. Den riktar sig till forskare och studerande inom området och till planerare och beslutsfattare inom välfärdspolitiken.
THL ger ut YP i samarbete med Pensionssyddscentralen, forskningen vid FPA, statsvetenskapliga fakultetet vid Helsingfors universitet och samhällsvetenskapliga fakultetet vid Tammerfors universitet. 
► Prenumerera på YP

Ellibs nätbokhandeln

Ett litet urval av THL:s publikationer finns till buds som E-böcker (epub) på Ellibs bokhandel. Epub-versioner är avgiftsbelagda och kräver en ebokläsare app.
► THL:s publikationer på Ellibs

Digitaliska publikationsarkivet Julkari

Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Många publikationer finns elektroniskt i pdf-format. I Julkari finns ungefär 12 000 publikationer som kan laddas ner och läsas fritt.
► Julkari
► Statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto

THL:s nyhetsbrev

THL har flera tematiska nyhetsbrevet. Breven innehåller även uppgifter om nya publikationer, erbjudanden och reakampanjer, webtjänster och evenemang.
Breven är gratis och skickas per e-post. Nyhetsbrev utkommer endast på finska.
► Beställ THL:s nyhetsbrev till beslutsfattare (på finska)

THL medverkar i evenemang

THL deltar årligen i de viktigaste seminarier, messor och evenemang inom social- och hälsovården.
► Mer om evenemang på vår websida