Rekommendationer för nutritionsbehandling

Statens Näringsdelegation
Titel: Rekommendationer för nutritionsbehandling
Författare: Statens Näringsdelegation (Författare)
Artikelnummer: 9789524080460
Form: Mjukband
Tillgänglighet: Leveranstid 1-3 vardagar
Utgivningsdatum: 13.4.2023
Pris: 29,40 € (26,73 € moms 0 %)

Förlagets identifieringsnummer: OHJ2023_004
Förlag: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Serie: Handledning 4
Upplaga: 2023
Utgivningsår: 2023
Språk: svenska
Antal sidor: 339
Produktgrupp: STARTSIDA
- Nutrition
- Social- och hälsotjänster
Bibliotekssignum: 59.34 Näringslära. Dieter
ALLFO - Allmän finländsk ontologi: ravitsemussuositukset, ravitsemushoito, ruokavaliot, ravitsemus, ruokailu, sairaalat, laitoshoito, ravinnonsaanti, sairaudet, potilaat, ikääntyneet, lapset (ikäryhmät), nuoret, ruokapalvelut
Nutritionsbehandlingen utgör en viktig del av främjandet av tillfrisknandet och rehabiliteringen efter sjukdomar. Den utgör en central form av behandling av sjukdomar och i fråga om vissa sjukdomar den enda behandlingen. En god nutritionsbehandling minskar behovet av andra vårdåtgärder och främjar effekten och genomslagskraften hos annan vård. Den kan också minska behovet av medicineringen och förkorta längden på specialsjukvård. Syftet med denna rekommendation som gäller nutritionsbehandling av patienter och patientmåltider är att beskriva nutritionsbehandlingsprocessen som en flexibel helhet, där kostservicen och lokalvården inkluderas som en del av behandlingsprocessen.

I publikationen ingår såväl information och anvisningar som bedömnings- och uppföljningsverktyg för utveckling av nutritionsbehandlingen inom det nya servicesystemet. Den reviderade rekommendationen bygger på internationella rekommendationer, forskningsrön inom klinisk näringslära och medicin och god praxis. Rekommendationen är avsedd för alla som styr, planerar och deltar i nutritionsbehandlingen av en patient och i genomförandet av kostservice inom de offentliga och privata social- och hälsovårdstjänsterna. Utgående från den kan utarbetas mer detaljerade organisationsspecifika riktlinjer för nutritionsbehandlingen och beskrivningar av kostservicen.

Nutritionsbehandlingsrekommendationen lämpar sig också som lärobok. Denna rekommendation har producerats av Statens näringsdelegation och Institutet för hälsa och välfärd i samarbete med en omfattande arbetsgrupp med experter på nutritionsbehandling.