Vireyttä seniorivuosiin — Ikääntyneiden ruokailusuositus

Titel: Vireyttä seniorivuosiin — Ikääntyneiden ruokailusuositus
Artikelnummer: 9789523434714
Form: Mjukband
Tillgänglighet: Leveranstid 1-3 vardagar
Pris: 28,30 € (25,73 € moms 0 %)

Förlagets identifieringsnummer: OHJ2020_004
Förlag: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Serie: Ohjaus 4
Upplaga: 2020
Utgivningsår: 2020
Språk: finska
Antal sidor: 179
Produktgrupp: - Äldre och funktionsförmåga
- Nutrition
Bibliotekssignum: 59.34 Näringslära. Dieter
ALLFO - Allmän finländsk ontologi: ikääntyneet, ravitsemus, ruokavaliot, terveyden edistäminen, suositukset, ravitsemushoito, kilpailuttaminen
Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokailusuositus on uusi valtakunnallinen laatusuositus, jolla edistetään ja tuetaan ikääntyneiden ravitsemusta ja ohjataan laadukkaiden, ikääntyneiden tarpeisiin perustuvien ruokapalvelujen järjestämistä. Suosituksessa kuvataan terveyttä edistävä ruokavalio, joka sopii kaikille ikääntyneille omien ruokavalintojen perustaksi. Suosituksen mukainen syöminen turvaa hyvän ravitsemustilan ylläpitämistä ja edistää näin terveyttä, fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä sosiaalista hyvinvointia ja elämänlaatua. Suosituksessa on ohjeet ikääntyneiden ravitsemustilan määrittämiseen, sen seurantaan ja yksilöllisen ravitsemushoidon toteuttamiseen. Lisäksi kerrotaan ikääntyneiden ravitsemuksen erityispiirteistä ja kuvataan hyviä käytäntöjä palvelujen kehittämiseen. Laatukriteerit ja seurantaindikaattorit on tarkoitettu oma- ja viranomaisvalvontaan sekä kunta-, alue ja valtakunnan tason seurantaan ja vaikutusten arviointiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama suositus on tarkoitettu ikääntyneiden hoito-, hoiva- ja ruokapalveluista päättäville, niistä vastaaville ja niitä kilpailuttaville, koti- ja ympärivuorokautisen hoidon ja ruokapalvelujen henkilöstölle sekä ikääntyneille itselleen ja omaishoitajaperheille. Suositus soveltuu myös oppikirjaksi alan opiskelijoille.